AKTUALNE NOVICE
Ptrdili smo Letno poročilo ZNS za leto 2018 in program dela za leto 2019. Z namenom popolnitve UO ZNS v sedanji sestavi pa so bili potrjeni trije novi člani za mandatno obdobje...
Vlada RS je ustanovila Svet Vlade RS za korporativno upravljanje (Svet). Svet je ustanovljen kot strokovno in posvetovalno telo Vlade RS in ji bo v pomoč zlasti pri odločanju o...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Leto 2018 je zaznamovalo predsedovanje ecoDa....
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...

mesečne novice ZNS