CERTIFICIRANJE

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Kako dobro poznate področje in delo nadzornih svetov?

Več informacij

Nina Lajovec,
vodja pisarne ZNS
T: 01 530 86 40
E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si

Certificiranje znanj za člane NS in UO

Certificiranje znanj članov NS in UO je postopek pridobitve strokovne kvalifikacije posameznika v skladu z vnaprej določenim učnim načrtom, ki dokazuje določeno raven usposobljenosti za opravljanje nadzorne funkcije.
 
 
 

Namen in koristi:
 • povečanje strokovnosti članov NS in UO,
 • usmerjenost v etičnost ravnanj pri opravljanju funkcije nadzornika,
 • spodbujanje članov NS za izobraževanje in posodabljanje znanj s področja delovanja NS,
 • omogočanje profesionalne uveljavitve posameznika s pridobitvijo strokovne kvalifikacije,
 • oblikovanje ustrezne ponudbe strokovnjakov za kandidate za članstvo v NS in UO,
 • izboljšanje standardov upravljanja družb.


Certificiranje znanj za člane NS in UO pri ZNS poteka v dveh ravneh:

I. »Potrdilo za nadzornike« = udeležba na izobraževanju Standardna znanja za nadzornike
Z udeležbo na izobraževanju posameznik dokazuje, da se je udeležil programa izobraževanja, ki vsebuje potrebna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Program je kvalificiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
>>> več
I. raven strokovne kvalifikacije:
UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJU – »POTRDILO ZA NADZORNIKE«

 • zahtevana je prisotnost na vseh tematskih sklopih na tridnevnem izobraževanju Standardna znanja za nadzornike, ki je kvalificiran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • potrdilo je obvezno za člane nadzornih svetov, ki jih je v te organe predlagal upravljalec kapitalskih naložb države (SDH, d.d.);
 • uvajanje v funkcijo člana nadzornega sveta, posodabljanje določenih znanj in priprava na izpit za pridobitev Certifikata ZNS;
 • po končanem izobraževanju pridobite »Potrdilo za nadzornike« - potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov;
 • vpis v register imetnikov "Potrdila za nadzornike".


II. Certifikat ZNS = opravljanje izpita in obnavljanje znanj
S certifikatom posameznik dokazuje, da je z opravljenim izpitom (aplikativno preverjanje znanj) pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora. Tak posameznik se zaveže k etičnemu ravnanju in posodabljanju znanj s področja delovanja nadzornih svetov.
>>> več
II. raven strokovne kvalifikacije:
OPRAVLJANJE IZPITA - CERTIFIKAT ZNS

 • ustni izpit pred izpitno komisijo - preverjanje strokovne usposobljenosti posameznika po tematskih sklopih iz izobraževanja Standardna znanja za nadzornike;
 • predhodna udeležba na izobraževanju Standardna znanja za nadzornike ni pogoj za pridobitev certifikata;
 • zaveza k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS (obvezno članstvo v ZNS);
 • vpis v register imetnikov Certifikata ZNS in register imetnikov "Potrdila za nadzornike";
 • s pridobitvijo Certifikata ZNS je istočasno pridobljeno tudi "Potrdilo za nadzornike";
 • slavnostna podelitev certifikatov ob koncu leta - "Srečanje certificiranih nadzornikov";
 • Certifikat ZNS je potrebno vsaki dve leti obnavljati (princip vseživljenjskega učenja);
 • strokovno kvalifikacijo podeljujemo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Slovenskim državnim holdingom, d.d.
 • Certifikat ZNS Plus predstavlja nadgradnjo Certifikata ZNS in nagrajuje tiste, ki redno in neprekinjeno posodabljajo svoja znanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb.

 

ZNS na področju certificiranja zasleduje naslednjo politiko:
 • določa obseg potrebnih znanj za opravljanje izpita,
 • nadzira strokovnost in kakovost programov, predavateljev, komisij in postopkov certificiranja,
 • izdaja Potrdilo za nadzornike in Certifikat ZNS ter vodi evidenco imetnikov teh kvalifikacij v registrih,
 • promovira certificiranje in imetnike obeh strokovnih kvalifikacij.


Partnerji in podporniki Certifikata ZNS