Predsedniški forum ZNS

Predsedniški forum ZNS

9. maj 2019 Bled
O DOGODKU

Predsedniški forum ZNS je namenjen strokovnemu povezovanju predsednikov uprav in predsednikov nadzornih svetov korporativnih članov ZNS na temo upravljanja družb.

Udeležba na dogodku le za osebno vabljene.Strokovna tema
: V PRIPRAVI


Gostitelj srečanja:

Vsebina programa - 09. maj 2019
12.30

Prihod in sprejem udeležencev

13.00 – 16.00

Strokovni del srečanja s kosilom

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si

 KORPORATIVNI ČLANI

Podjetja, ki v okviru svoje družbene odgovornosti podpirajo aktivnosti ZNS
za izboljšanje učinkovitosti korporativnega upravljanja.