Program usposabljanja za sekretarje nadzornih svetov

Program usposabljanja za sekretarje nadzornih svetov

6. november 2020 Dom gospodarstva (GZS), dvorana E, Ljubljana
 • 320,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 350,00 EUR + DDV (člani)
 • 385,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
POMEMBNO OBVESTILO
Če se bodo usmeritve NIJZ pred dogodkom spremenile in izvedba s prisotnostjo v dvorani ne bo izvedljiva, bomo izobraževanje izvedli v interaktivni online obliki.


Delo sekretarja nadzornega sveta  je izrednega pomena za učinkovitost delovanja nadzornega sveta,  za uspešno predsedovanje nadzornemu svetu ter učinkovito uvajanje v funkcijo novoimenovanih članov nadzornega sveta in komisij za čimprejšno vključitev v delo teh organov.

Program usposabljanja za sekretarje NS in UO je intenzivni program, ki povzema napotke kdo naj bi bili sekretarji NS in kaj je njihovo delo. Udeleženci bodo na programu deležni praktičnih izkušenj ter spoznavali različne vloge, s katerimi se vsakodnevno srečujejo sekretarji nadzornega sveta.

Udeleženci izobraževanja prejmejo Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov un upravnih odborov, ki so nastale na podlagi anketne raziskave o vlogi in delu sekretarjev NS v Slovenije in primerjave z mednarodno dobro prakso na tem področju. Te smernice predstavljajo priporočila dobre prakse in praktične napotke, kako čim bolje opraviti izbor in opravljati delo sekretarja nadzornega sveta in so namenjene predsednikom in članom nadzornih svetov in uprav ter sekretarjem nadzornih svetov in upravnih odborov.

Vsebina programa - 06. november 2020
8:00

Registracija in jutranja kava

8:15

Uvod - Vloga sekretarjev NS v korporativnem upravljanju

8:45

Kdo naj bi bili sekretarji NS in kaj je njihovo delo?

 • povzetek rezultatov raziskave ZNS o delu sekretarjev NS v Sloveniji,
 • kriteriji za izbiro in imenovanje sekretarja NS – strokovnost in neodvisnost,
 • naloge sekretarja NS,
 • kakšna je dobra praksa uvajanja v funkcijo članov NS,
 • praktične izkušnje sekretarja NS in uprave.
10:15

Odmor

10:30

Zaupnost podatkov, pretok informacij, zapisniki, zvočni zapisi, hramba, priprava gradiv in sej NS

 • finančni koledar družbe in razpored sej NS in revizijske komisije,
 • oblikovanje dnevnega reda,
 • gradiva za nadzorni svet – časovnica za pripravo in dostavo gradiv,
 • kako pišemo zapisnike in snemamo seje,
 • oblikovanje sklepov NS – na kaj biti pozoren pri oblikovanju predlogov sklepov in med razpravo na seji v primeru spremembe predloga sklepa,
 • spremljanje realizacije sklepov,
 • koordinacija komisij NS,
 • zaupnost podatkov.
12:00

Kosilo

12:45

Kakovost gradiv za seje NS

- pomen kakovosti gradiv za seje NS in najpogostejši izzivi


Digitalizacja dela NS

- digitalizacija in varnost poslovanja nadzornih svetov

13.45

Odmor

14:00

Svetovalna vloga sekretarja NS in sodelovanje s predsednikom in člani NS

 • sodelovanje sekretarja NS s predsednikom in člani NS,
 • pomoč nadzornemu svetu pri samoocenjevanju NS,
 • izpolnjevanje izjav o neodvisnosti članov NS in navodila za izpolnjevanje izjav,
 • izjava o upravljanju družbe in praktični napotki za kakovostna pojasnila,
 • poročilo o delu NS in komisij za letno poročilo
15:30

Zaključek in podelitev Potrdil o udeležbi na programu za sekretarje NS in UO


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si