Temeljni instituti upravljanja družb

Temeljni instituti upravljanja družb

22. maj 2019 Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana F
 • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 310,00 EUR + DDV (člani)
 • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

.
NAMEN SEMINARJA

S seminarjem želimo celovito predstaviti osnovne institute korporativnega upravljanja, ki urejajo razmerja med različnimi deležniki in njihov pomen za učinkovito in transparentno upravljanje družb. Nekateri med njimi predstavljajo dokumente, ki jih potrjujejo uprave in nadzorni sveti skupaj, nekatere sprejema samo nadzorni svet, medtem ko druge v obliki predlogov potrjuje skupščina delničarjev na predlog nadzornega sveta. Mnogi med njimi so del letnega pregleda ali posodobitev uprave in/ali nadzornega sveta v sestavi letnega poročila družbe ter javnih objav na spletnih straneh družbe.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen poslovodstvom, članom uprav in nadzornih svetov ter upravnih odborov kot tudi sekretarjem nadzornega sveta in predstavnikom strokovnih služb v družbi.
Vsebina seminarja je primerna za javne delniške družbe, finančne institucije, družbe v državni lasti in tudi druge srednje in velike družbe, zavezane revidiranju.

.

Vsebina programa - 22. maj 2019

9.00 – 10.30
(odmor 10.30-10.45)

10.45 – 12.15(malica 12.15-12.45)


12.45 – 14.00

 • Politika upravljanja družbe
 • Kodeksi upravljanja družb in izjava o upravljanju družbe
 • Izjava o neodvisnosti članov nadzornega sveta in upravljanje nasprotij interesov
 • Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora
 • Politika prejemkov organov vodenja
 • Poročilo o delu nadzornega sveta
 • Podelitev razrešnice članom organov vodenja in nadzora
 • Plačilo članov NS/UO in komisij
Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva, kosila in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942). Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si