Konferenca korporativnega upravljanja 2020
Demografski sklad: Kakšno bo novo upravljanje državnih družb
Datum

18. november 2020


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

130,00 EUR + DDV (certifikat)

150,00 EUR + DDV (člani)

180,00 EUR + DDV (polna cena)

Datum

18. november 2020


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

130,00 EUR + DDV (certifikat)

150,00 EUR + DDV (člani)

180,00 EUR + DDV (polna cena)

O DOGODKU

Po vzoru Evropske unije vsako leto tradicionalno organiziramo nacionalno konferenco korporativnega upravljanja, kjer predstavljamo nove trende in gostimo domače in tuje predavatelje. Letošnja konferenca (KKU2020), bo drugačna in bo potekala v hibridnem formatu. Udeležbo s prisotnostjo v dvorani bomo omejili glede na smernice NIJZ, s predvajanjem dogodka v živo preko spleta pa bomo omogočili tudi udeležbo ostalim z željo, da dosežemo čim več zainteresiranih udeležencev.

Demografski sklad:
Kakšno bo novo upravljanje državnih družb
Običajno imamo dve nosilni temi, tokrat načrtujemo eno, zato bo konferenca časovno krajša. Pri izboru vsaj ene izmed tem so nas doslej vodi globalni vidik in trendi na področju korporativnega upravljanja, tokrat bomo ostali doma. Naša tema bo: Demografski sklad: Kakšno bo novo upravljanje državnih družb. Gre za politično temo, ki bo imela pomembne posledice za nadaljnji razvoj Slovenije in upravljanje državnih družb in premoženja. Kot je zaslediti iz medijev se namreč predvideva demografski sklad kot upravljavca kapitalskih naložb in ne kot portfeljskega vlagatelja v skladu z mednarodno prakso, zato bo šlo, če bo tak predlog sprejet, za vnovično spremembo upravljanja teh družb. Zakonodajni predlog še ni javen, zato se bomo nanj odzvali in oblikovali stališče, ko bo predlog zakona na voljo tudi javnosti in stroki.
Prepričani smo, da bo diskusija z gosti na konferenci prispevala h kakovosti širše družbene razprave in vseh posledicah za upravljanje družb v državni lasti in razvoj Slovenije.